Zdjęcia chrztów

Zdjęcia chrztów

/meta -->

Uroczystość chrztu upamiętnimy wykonując sesję studyjną, sesję w plenerze, a także fotoreportaż z uroczystości w kościele lub rodzinnego przyjęcia. Spośród wykonanych zdjęć sami Państwo dokonują wyboru ujęć.

Nasza praca może być prezentowana w formie:

- zdjęć wklejonych do klasycznego albumu

- fotoksięgi

- fotoksiążki w druku artystycznym

- prezentacji multimedialnej

Cena usługi uzależniona jest od wybranej sesji, ilości wybranych ujęć  i formy prezentacji zdjęć.

Przykładowa cena zdjęć studyjnych ( zdjęcia w klasycznym albumie) – 1 ujęcie z 3 szt 15×21  - 80 zł.

Przykładowa cena fotoreportażu z uroczystości ( zdjęcia w klasycznym albumie) – 400 zł.